Mirakel i världens stora spektakel

Jag kan ej längre väja

för att säga

att varje människa är ett mirakel

del i ett stort magiskt spektakel

Tillsammans är vi ett kakel, en mosaik

Där ingen är den andra sig helt lik

ty varje varelse är unik

Lika unika är vi

och så kan vi världen berika

vi behöver inte spika upp staket eller gränser

eller predika

bara berika

med våra skatter

Att upp-skatta oss själva

Ta upp våra inte skatter

Låta dem smeka och beveka oss som katter

spinna och glimma i solen

För skatterna smälter alla barriärer

och chimärer

och kvar finns bara en mänsklighet

mänsklig och het

rakt från solen komna

ljusa och varma

2017

 

Leave A Comment