Träd upp mig på livets tråd

Träd upp mig på livets tråd

Jag vill barka hemåt nu

Känna mina rötter

genom mina fötter

och varsamt röra dem på jorden

Välja orden och se vad jag sår med dem

För gren

För gren visa mig hur balansera mellan himmel och jord

Förgrena mig

åt livets alla håll

och bära frukten livet ger mig

Träd upp mig på livets träd

Jag vill barka hemåt nu

Kunna möta både stormar och hetta

Stam

Stam!

Här stam

Härstammar jag

Här sta-sta-stammar jag

 

September-oktober 2015 

Leave A Comment