Jag flyger över Sverige

Jag flyger över Sverige och Sverige flyger genom mig Vilken bit land är egentligen Sverige? Vilken äng eller torva? Vilket gruskorn? Vilken trädstam är svensk
 och registrerad hos Skatteverket? Vilken mossa stavar rätt på högskoleprovet? Vilken fiskmås kan nationalsången? Vilken räv har poängkort hos H&M, SAS eller IKEA? Eller helst allihop Vilken jordbruksminister
 kan skogens alla blommor? Vilken fågel behöver en megafon för... Read More

Bön 2.0

  Av konsumtion är du kommen, konsumerad skall du åter bli.   Herr Tillväxt, som är i köpcentret, copyrighthelgat är ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i köpcentret, så ock i den lilla boutiquen. Vår dagliga konsumtion giv oss idag och förlåt oss våra kreditkortsskulder, såsom ock vi förlåta dåliga reavaror. Och inled oss gärna i frestelse, och fräls oss genom inköp. Ty vårt shoppingbehov är ditt, och... Read More