Hjärtat och egot

Endast egot kan och vill tro på separation

Hjärtat känner, längtar och lever efter union, samstämmighet och kärlek med allt levande omkring sig

Egot söker bekräftelse eftersom det tror på separation

- alltså finns det någon “annan” och den personens bekräftelse söks

Ty under ytan längtar egot efter den förening som hjärtat redan och alltid känner

När vi når in i hjärtat kan egot således ta en paus och vila

 

Egot består av alla våra idéer om allt vi tänker att vi borde och måste göra

det är betingat av idén om krav för acceptans – att vi behöver göra och prestera vissa saker för att bli accepterade av oss själva och andra (av vårt och andras egot alltså)

I hjärtat vet vi att vi alla duger som vi är hela tiden

att vi föddes äkta och perfekta och kommer dö så med

I egot bygger vi upp identiteter och ramar

om ålder, kön, etnicitet, språk. hudfärd, utbildning, rikedom, världsuppfattning

och så ser vi oss själva och världen genom detta raster

Ett filter av separation istället för likhet och union

Egot vill skydda sin världsbild och går i försvar, attack eller drar sig undan om det ifrågasätts eller hotas

Hjärtat är alltid närvarande och lyssnar

 

När egot talar aktiviteter det lätt egot i en annan varelse

och så talar två egot med varandra

och börjar lätt att bråka

ty egot vill ha rätt

När hjärtat talar når det hjärtan och kan därmed överbrygga de barriärer som egot upprätthåller

 

Egot vill ha kontroll

ty det lever i en begränsad världbild där saker kan gå fel och rätt

Hjärtat lever i helheten

totaliteten

och vet att det finns inget fel och rätt

bara olika unika sätt

Egot är rädd för att utsättas för påtryckande förändringar

hjärtat älskar och vill älska

Egot vill ha kontroll och styra

och hjärtat vill älska och äventyra

kärleka

leka kärt

 

Egot är berättelsen om oss själva

Egot gillar historia

Hjärtat är gloria

och nuet där allting finns och sker

Egot är rädd att förlora

Hjärtat ser endast möjligheten att förstora

Egot tycker om regler och ramar

Hjärtat om påhitt och kramar

Egot tänker i tid

Hjärtat lever i evigheten

 

Egot är vår skyddsmur

vår identitet

vår självbild och världsbild

som håller oss borta från att vara hela universum på en gång

Hjärtat vet att vi är allt och vill endast sjunga sin sång

Egot tycker om att äga och ha

Hjärtat tycker om att leva och va

Egot bryr sig om definitioner och namn

hjärtat bryr sig om visioner och famn

 

Egot vill bli sett och hört

Hjärtat vill se och höra – tillföra

Egot är rädd för att dela med sig

Hjärtat längtar efter att dela med sig

 

Egot kan tänka att vi är mer eller mindre värda än någon annan

I hjärtat vet vi dock att vi alla är likvärdiga

att vi alla är systrar och bröder

Alltså kan endast egot tro på status och hierarkier

och vilja upprätthålla eller desarmera dem

Hjärtat tror inte på dem ens från första början

utan vet att de är ett påhitt av egot

 

Egot är vårt inre sårade barn

som vill ha all yttre kärlek på en gång

hjärtat vet att det är redan all kärlek det behöver

 

Egot vill spara och hålla fast vid upplevelser

hjärtat vill gå vidare

 

Egot bryr sig om vad andra kan förvänta sig

hjärtat bryr sig om hur andra mår i sig själva

 

 

 Dagsdikt 17 augusti 2017 – skriven efter att mitt ego fått två feta smällar 

Leave A Comment