Jag hör inte hemma i ett enda ord

Jag hör inte hemma i ett enda ord

Inte i en enda stavelse

Eller mening

Min mening med livet kan inte fångas i en mening

Jag hör inte hemma i ett enda ord

Och ändå använder jag er

Föder er och göder er

Jag försöker beskriva min inre och yttre verklighet genom er

Men det är bara försök

Ni springer som ettorna och nollorna genom mina medvetandeledningar

För budskap med er

Information

Känslobeskrivningar

Fantasier

Men ni är inte själva ledningarna

Ni är inte medvetandet

Och ni kommer aldrig att vara det

Det sanna varandet kommer aldrig någonsin att kunna fångas i ord

Hör redan hur språket ser sig som en jägare: Fånga!

Fånga i ord

Hellre vill jag försöka befria genom ord

Befria i ord

Sådant som fastnat i ledningarna

Stopp och blockeringar som börjar ruttna och göra marken sur

Medvetandet tungt

Nej

Låta de negativa beskrivningarna hackas upp

Stavelse för stavelse och spolas bort

Så att tomrummen kan rena och fylla ledningarna med glädje igen

Så önskar jag

Befria i ord och till slut låta orden somna

När de dansat klart

Så att tystnaden kan få stiga in

Och människan vara

Vara

Vara i fred

Inte i krig med sig själv eller världen

Vara

Vara i frid

Skriven juni 2013 

Leave A Comment