Dikt Jorden

Jorden föds och klipper av sin egen navelsträng

Jorden lär sig att röra sig

Jorden rullar hit och dit i universum

Kommer för nära solen

Bränner sig

Börjar gråta

Stjärnorna tröstar

Jorden äter partiklar och tittar på småstjärnorna

Jorden drömmer om storstjärnorna

och äter molekyler

Jorden skjuter i höjden

Börjar ana andra galaxer

Rymmer hemifrån

men blir rädd och

Kommer tillbaka till Vintergatan

Jorden får en egen måne den kan leka med

Jorden leker med månen och den drar i jorden

Jorden laddar ner en atmosfär och blir hemmasittande

Jorden är osäker på sin plats i tillvaron

Jorden tänder eld på sig själv

Och är nära stryka med

Får några vulkanutbrott

Och kallduschar

Jorden tar atmosfären och flyttar hemifrån

Jorden får ett förstahandskontrakt på Vintergatan

Jorden blommar upp

Börjar odla

Skaffar sig ödlor, fåglar, fiskar och gnagare

Jorden har många inneboende

är mångkulturell

Jorden blir kurvig, djup, varierad

Har en egen biokultur

Jorden dansar på Vintergatan

Jorden blir full för första gången

På syre och spyr

Jorden börjar bygga kyrkor, tempel, moskéer och synagogor

Men växer snart ur dem

 

Jorden får ett vikariat på Universeum

Jorden gör karriär på sju dagar som utvecklingskonsult

Jorden lever på sina lagrar

Känner sig galaktisk

Jorden drabbas av lågkonjunktur

Jorden får gå ner till halvtid

Jorden entledigas

Jorden lever på sina besparingar

 

Jorden reser till Mars på besök

Jorden flyttar ihop med Mars

Jorden vänsterprasslar alltjämt med månen

Jorden skiljer sig från Mars

Jorden ber om insemination

Jorden får förlossningssmärtor

Jorden får bråkiga komettonåringar

De kallar sig Homer, Sappe och Sapfo

Jorden är orolig för deras umgänge och betyg i uppförande

Jorden har bråkiga mänskobarn

som gör som de själva vill och

Jorden ska skita i vad de gör och att de laddar ner naturresurser på nätterna

vilket man nuförtiden kan råka illa ut för

Jorden ber stjärnorna om råd

förgäves

Jorden får flodvallningar

Jorden får potensproblem

Jorden kommer in i klimateriet

Jorden har barn som skäms för den

Jorden känner sig gammal

förlegad

Jorden börjar pensionsspara

Jorden stressar hårt kring sin axel

Jorden går i pension

Jorden bryter lårbenshalsen

Jorden drömmer om ett liv efter detta

Jorden känner att barnen inte har tid med föräldrarna länge

Jorden känner sig ensam

Jorden går med i kyrkan igen

Och lånar en kopia av skapelseberättelsen på biblioteket

Jorden hoppas på eutanasi

Jorden undrar när den ska bli en prioriterad åldersgrupp

Jorden

Och så säger de att vi inte har något gemensamt med vår planet

Skriven 2007, 2008 och 2009

Leave A Comment