Titta på! eller Utan-för-skap

Vi står på skolgården Titta! Titta på Se! på Varifrån kommer de? Prepositioner Prepositioner som vill mig illa De är mot mig, inte med mig De är snåla, elaka De ger mig bara lite Och njuter av att inte ge med sig mer Vad hände med ordbokens givmildhet?   Utan För de får jag Och så alla dessa På Titta på, se på Som går på På mig Utan mig Utanför den gemenskap där jag vill vara med Vad hände med ordbokens givmildhet? För... Read More

Förlåt mig för att jag inte talade svenska med dig

Spring i benen, sol i blicken och vår i bäcken Hoppetossor, spunkar, filifjonkor, homsor och råddiga historier Förlåt mig för att du inte fick det För att jag inte talade svenska med dig För att du inte fick fjärilar i magen, dagg i gräset och hjärtan i brand   Förlåt mig för att du inte fick Tor på molnen, grädde på moset, sylt på sillen, allemansrätt på raukar och näck i bäcken för att du inte fick svenska med Utvandrarna,... Read More