Människa på prov

Jag är människa på prov. Det är första gången jag är här. Första gången jag är människa. Jag är den första versionen av just mig. Och det är alltså inte så att jag är en prototyp som har provproducerats och planerats och nu ska testas och mätas och utvärderas. Som om jag konstateras ha få defekter kommer att bli satt i produktion så att mina föräldrar får massor att göra och sen när sängkammaren inte längre räcker till... Read More