Sopa bort alla borde´n

  Inom mig bor en magisk flicka Hon får hicka ibland För det är så mycket som bubblar inom henne Så hon snubblar över orden När hon håller på att sopa bort alla borde’n Med sanningsorden För att skapa den nya jorden Aah Borde’n!? Det enda vi kan och bör göra är ju att tillhöra nuet Endast här kan vi tillhöra och tillföra något till livet Så låt mig sopa bort alla borde’n Viskar Allis Och behövs det några bord Kan vi väl... Read More

I am Allis, all there is

I am Alice A wonderchild I wander with my feet And I wonder in my mind I wonder what I might find underneath this world Will it be an underworld Or a world of wonders? I am Allis I am all there is I am the wind in your hair And the smell in the air I am the water in the sea And the eye with which you see I drop into your consciousness When you stop being ruthless Then we swim together into a new river I drop into you when you stop seeing And start... Read More