Hela mänskligheten kommer att dra åt skogen

Wisdom tree in Skåne

Det kommer att gå åt skogen med hela mänskligheten

Alla människor kommer att dra åt skogen

förr eller senare

Först i små grupper

och sedan i allt större

Ja till slut kommer alla gator och städer att vara tomma på folk

och då kommer asfalten att ge efter och spricka upp

och ge plats åt maskrosen

kirskålen och svinmållan

att slå rot och växa upp

Till slut kommer alla gator och torg att vara gröna

inte av avund för skogens prakt

utan helt enkelt för att de också vill vara naturliga

Vem vill inte det?

Sakta suddas så landsgränserna ut

mellan land och stad

Och alla människor kommer att landa i en grön oas

förr eller senare

Och vi kommer att inse att gräset är grönare

där vi ligger, leker och dansar på det

Ja hela mänskligheten kommer att gå åt skogen

 

och där kommer drömmarna att sitta och vänta på oss

 

September 2015 

Leave A Comment